Trafalgar Square i London

Statyn av Lord Nelson på Trafalgar Square i London
Trafalgar Square är ett torg i West End i de centrala delarna av London, inte alls långt från Piccadelly Circus.

Torget anlades under tidigt 1800-tal och stod färdigt 1845. Torget har fått sitt namn efter slaget vid Trafalgar (1805) och är tänkt som ett minnesmärke över detta slag som var en brittisk sjöseger under napoleonkrigen.

Torget omges av gator på tre håll och trapporna upp till National Gallery på det fjärde hållet.

Mitt på torget står Nelsonkolonnen som är omgiven av fontäner och fyra stora lejon i brons. Bronset till lejonen påstås komma från franska fartygskanoner som smälts ner av britterna. Överst på nelsonkolonnen står en staty som föreställer Horatio Nelson som var segerherren vid Trafalgar.

De fyra hörnen på torget pryds av fundament avsedda för statyer, men det fjärde fundamentet fick aldrig någon staty på grund av pengabrist.

Torget används till politiska demonstrationer och samlingar, framförallt på nyårsafton samlas här en väldig massa Londonbor.

Hotell nära Trafalgar Square >>