British Museum i London

British Museum är ett museum i London som grundades 1753 och som har samlingar från hela världen. Samlingarna består av cirka tretton miljoner objekt från all världens kontinenter som dokumenterar den mänskliga kulturen från begynnelsen fram till nutid.

Tack vare Engelsmännens förkärlek för att plundra och samla/köpa artefakter från de länder de erövrat har engelsmännen samlat på sig en diger samling av historiska detaljer som visas på ett flertal olika museer i London idag, framförallt på British Museum.

På British Museum finns det ungefär 70 konstgallerier och det går bland annat att skåda mumier från antikens Egypten, engelska anglosaxiska skatter, marmor från Aten och den gigantiska Parthenonfrisen från Aten.

Hemsida: https://www.britishmuseum.org

Museet grundades som ett universellt museum baserat på arvet från läkaren och naturforskaren Sir Hans Sloane som testamenterade sin digra samling av cirka 71 000 föremål av olika slag, bland annat bestående av böcker, manuskript, grafik och antikviteter från stora delar av världen, till kung Georg II för en billig peng.

Efterhand växte föremålen på British Museum med bland annat skulpturer från grekiska, romerska och egyptiska artefakter som dominerade antikvitetsutställningarna. År 1802 kunde kung Georg III presentera Rosettastenen, vilket är nyckeln till att dechiffrera hieroglyferna. Vidare flyttades den stora samlingen av skulpturer från Parthenontemplet på Akropolis i Aten till Storbrittanien och sedermera förvärvades dessa av British Museum.

I och med att många av föremålen kommer från andra kulturer och länder är det flera som gör anspråk på att föremålen som består av kulturskatter ska återföras till sina hemländer. Till exempel har Grekland krävt tillbaks Parthenonskulpturerna som köptes av ambassadör Thomas Bruce.

Museet har byggts till ett flertal gånger och ett antal avknoppningar har även skett såsom den naturhistoriska delen som flyttats till Natural History Museum. De böcker och handskrifter som en gång fanns i British Museum utgör nu en del av det oberoende British Library.

British Museum ligger på Great Russell Street och har gratis inträde för sina besökare.

GetYourGuide säljer rundturer till höjdpunkterna på British Museum, vilket kan vara givande då det kan bli övermäktigt att smälta alla intrycken från den digra samlingen av föemål som finns på museet.
Läs mer om den guidade rundturen här >>