HMS Belfast i London

HMS Belfast i London
HMS Belfast är ett fartyg som numera agerar som ett sjökrigshistoriskt museum.

Belfast är en lätt brittisk kryssare som sjösattes under 1938. Fartyget har tjänstgjort under andra världskriget och Koreakriget. Under andra världskriget deltog kryssaren i sänkningen av den tyska slagkryssaren Scharnhorst och idag kan man lyssna på radiotrafiken från jakten på Scharnhorst om man besöker Belfast. Vidare deltog Belfast i bombardemanget före landstigningen i Normandie.

Efter andra världskriget fick HMS Belfast tjänstgöra i Koreakriget där fartyget användes av FN-trupperna mellan 1950 till 1952.

Efter ett antal ytterligare tjänstgöringar så pensionerades fartyget under 1963 från sin tjänst i den brittiska flottan.

Sedan 1971 har HMS Belfast fått agera museum och det besöks årligen av ungefär en kvarts miljon besökare. Fartyget ligger förtöjt i Themsen inte alls långt från Tower Bridge.

Du kan läsa mer om fartygets historia och öppettider på dess hemsida. https://hmsbelfast.iwm.org.uk

Hotell nära HMS Belfast >>