Hyde Park i London

Hyde Park i London
Hyde park är Londons största kungliga park och ligger i centrala London. Tillsammans med den angränsande parken Kensington Gardens har de en sammanlagd yta på 2,5 km² - vilket är mindre än Central Park i New York, men större än hela furstendömet Monaco.

Huvudingången till parken ligger vid Buckingham Palace och från början ägdes parken av munkar men Henry den åttonde beslagtog parken och förvandlade den till ett hjortområde år 1536 i samband med att kungen bröt med den katolska kyrkan. Senare lät Georg I forma om parken och öppnade den för allmänheten år 1637. På 1730-talet anlades den konstgjorda sjön, The Serpentine, som idag är cirka 11 hektar stor.

Speakers Corner i Hyde Park i London
Hyde Park har ofta använts till demonstrationer och som mötesplats för upprorsmakare. Detta ledde till att den kända platsen Speakers' Corner uppstod under år 1855. Denna del av parken ligger i dess nordöstra hörn nära Marble Arch och där är det tillåtet för vem som helst att säga sin mening offentligt till den som vill lyssna. Bland annat lär Karl Marx, Vladimir Lenin och George Orwell ha talat på denna plats. Idag är det endast tillåtet att hålla sina offentliga tal i Speakers Corner under söndagar.

Förutom att promenera i den gröna parken kan man idag ägna sig åt aktiviteter såsom morgongymnastik, ridning, skattjakt, inlinesåkning, rodd och segling. Vidare finns det flera restauranger och caféer i parken.

Hotell nära Hyde Park >>

Hotell nära Speakers' Corner >>